Terugbetaling
Podologische voetzorg
 • Neutraal ziekenfonds vlaanderen (vanaf 65 jaar)
  €5,00 (5x)
 • Liberale mutualiteit (vanaf 65 jaar of met medisch attest)
  €5,00 (6x)
 • Vlaams & neutraal ziekenfonds
  €5 (5x)
 • Helan (met medisch attest of diabetespatiënt)
  €5,00 (6x)
 • Solidaris (met medisch attest)
  €6 (2x)
 • CM (diabetespatiënt)
  €5 (4x)
Diabetespatiënten
Diabetespatiënten in het "zorgmodel diabetes" of met een "zorgtrajectcontract" hebben recht op twee terugbetalingen per kalenderjaar indien zij een doktersattest voorleggen met daarop de vermelding van het risicotype (1, 2a, 2b of 3). Een kopie van het eerste voorschrift telt als geldig doktersattest voor het tweede consult van datzelfde kalenderjaar.
In het geval van een "zorgtrajectcontract" moet het voorschrift voorgeschreven zijn door de huisarts die het contract met de patiënt is aangegaan of een huisarts die toegang heeft tot het globaal medisch dossier van de patiënt. Het voorschrift moet vermelden dat het gaat om een voorschrift in het kader van een zorgtraject.
In het geval van het "zorgmodel diabetes" moet het voorschrift voorgeschreven zijn door de huisarts of de behandelende geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde, in de endocrino-diabetologie, in de heelkunde of in de orthopedische heelkunde. Breng uw Diabetespas zeker mee naar de consultatie bij uw podoloog.
Wanneer aan deze voorwaarden voldaan is, kan de diabetespatiënt twee keer per jaar €23,50 (of €28,20 in het geval van WIGW*) terugkrijgen van de ziekteverzekering. Deze bedragen zijn geldig in het jaar 2021.

*Weduwnaars en weduwen, invaliden, gepensioneerden, (volle) wezen en hun personen ten laste.

Podologische zolen
Helan(Partena + OZ): (geen voorschrift nodig) €50/paar zolen (1x/jaar). Breng het document 'terugbetaling podologische zolen' mee naar de praktijk.
Liberale mutualiteit: betaalt tweejaarlijks €30/paar zolen. Breng het aanvraagformulier 'podologische zool' mee.
Vlaams & neutraal ziekenfonds: betaalt jaarlijks €50/paar zolen. mee.